Kompostownie osadu Drukuj

KOMPOSTOWNIE BĘBNOWE BMK "SOMBIO"

Proces kompostowania
Kompostowanie to mikrobiologiczny proces rozkładu substancji organicznych, działający w  aerobowych warunkach t.j. przy dostatecznej ilości tlenu. Podczas procesu fermentacji powstaje dwutlenek węgla, woda i energia cieplna. Wynikiem tego jest zmniejszenie się ilości kompostowanej masy od jednej trzeciej do połowy objętości pierwotnej i zmiana jej składu w stabilną, higieniczną i bezwonną masę. Podczas przebiegu procesu temperatura w masie może wzrastać powyżej 60° C, co oznacza jednoczesną higienizację kompostowanej materii.

Warunki dla kompostowanej masy
Dla biologicznego rozkładu najważniejszymi substancjami pożywczymi są węgiel i azot. Innymi ważnymi składnikami są fosfor i pierwiastki mineralne. Węgiel jest zasadniczym paliwem procesu, azot budulcem protein mikrobów. Optymalny stosunek tych dwóch najważniejszych składników C/N jest warunkiem poprawnie działającego procesu kompostowania. Dobierając materiał strukturalny o wysokiej zawartości węgla bądź azotu optymalizuje się stosunek C/N. Z uwagi na praktyczne warunki kompostowania, ważnym czynnikiem jest dostateczna wilgotność. Aerobowy proces wymaga dostarczania tlenu i usuwania powstającego dwutlenku węgla, zatem odpowiednie uziarnienie masy kompostowanej jest pożądane do sprawnej wymiany tych gazów.

Materiał strukturalny
Dodawanie materiału strukturalnego do kompostowanego osadu jest wymagane, w celu optymalizacji stosunku węgiel/azot, wilgotności i uziarnienia kompostowanej masy. Najczęściej stosowanymi materiałami strukturalnymi są : zrębki i wióry drzewne, torf, słoma, siekane odpady tartaczne, siekana kora.

Kompostowanie tradycyjne i reaktory bębnowe "SOMBIO"
Częstym i prymitywnym sposobem kompostowania jest metoda pryzm odkrytych, cechująca się niskimi kosztami inwestycyjnymi. Wadą tej metody jest jednak trudność utrzymania homogenicznych warunków natleniania i wilgotności. To z kolei powoduje nierównomierność kompostowania całości masy i powstawanie niezwykle uciążliwych dla otoczenia i personelu emisji  odorów, wycieków bogatych w związki użyźniające, obciążające glebę i sąsiadujące wody. Otwarte pryzmy kompostowe łatwo ściągają do siebie przeróżne szkodniki i gryzonie. Czas kompostowania wynosi wiele miesięcy.
Powyższe problemy nie występują przy kompostowaniu
w reaktorach.

Jednym z rozwiązań kompostowni w reaktorach są kompostownie bębnowe, obrotowe "SOMBIO" produkcji fińskiej firmy Someron Terastyo, produkującej kompostory od kilkunastu lat.

W obrotowych bębnach "SOMBIO" kompostowany materiał w zależności od składu surowca przetrzymywany jest od 6 do 14 dni. Dla poprawienia stopnia shumusowania  stosuje się czasem dojrzewanie w ciągu ok. 14 dni  w wentylowanych komorach.  Najlepszą jakość kompostu, nadającego się do sprzedaży, jako nawóz humusowy uzyskuje się po końcowym okresie leżakowania w pryzmach na otwartym placu w ciągu 3 ... 12 miesięcy. 

Użytkownicy kompostowni "SOMBIO":

  • oczyszczalnie ścieków
  • ośrodki wczasowe, pensjonaty
  • szkoły, hotele, restauracje, szpitale
  • koszary i osiedla wojskowe
  • fermy zwierzęce, stadniny koni, hodowle ryb
  • zakłady mięsne, paszowe
  • supermarkety, domy handlowe

Zalety kompostowni "SOMBIO":

  • eliminują potrzebę wywozu osadu lub bioodpadów
  • eliminują potrzebę kontenerów do bioodpadów
  • likwidują uciążliwość związaną z emisją odoru
  • produkują cenny kompost, bogaty w pożywki
  • spełnia stawiane wymogi emisyjne i higieniczne
  • niskie zużycie energii elektrycznej
  • odzyskuje produkowane przez proces ciepło
  • higieniczny i elegancki sposób sprzątania po sobie

W zależności od stopnia wyposażenia obiektu, oprócz bezpośrednich korzyści z tytułu pozyskiwania cennego humusu przeznaczonego do sprzedaży, można odzyskiwać ciepło i  materiał strukturalny.

Dla przykładu: kompostując nawóz ze stadniny 20 koni generowanym i odzyskanym ciepłem można ogrzać 350 m2 halę stajni i ok. 100 m2 dom mieszkalny.

 

 


Image
Przykład kompostowni osadu przy
oczyszczalni ścieków Q = 8 000 m3/d

Image
Przykład małej kompostowni osadu


Image
Kompostory "SOMBIO" dla osadu ściekowego 2500 m3/rok oczyszczalni ścieków Q = 1 500 m3/d

Image
Kompostownia SOMBIO produkuje np. z nawozu końskiego
i torfu wysokiej jakości nawóz humusowy w ciągu 6-7 dni

Image
Modułowe rozwiązanie ułatwia montaż, adaptację i rozbudowę obiektu

Image
Nawóz humusowy może być przedmiotem dodatkowych dochodów niejednej oczyszczalni ścieków, zakładu przetwórstwa spożywczego, hodowli ryb czy np. stadniny koni

 
Image
 
 
Copyright © 2007 by BMK | realizacja: ImdStudio.pl